O projekcie

Kraków zawsze przyciągał artystów, a ich obecność tworzyła niezwykły klimat miasta. Twórcy nie tylko obdarowują mieszkańców swoimi dziełami, ale także uczą kreatywnego spojrzenia na rzeczywistość: pokazują jak cieszyć się miejscami i obiektami, które obojętnie mijamy w codziennym pędzie, albo o których istnieniu nie mamy pojęcia…

Poprosiliśmy dziesięcioro artystów, by wskazali najważniejsze dla siebie miejsca w Krakowie. W zabawę włączyły się też osoby, które w ramach konkursu nadesłały nam filmy o wybranych przez siebie obiektach na terenie miasta. Zaprezentowane na naszej mapie wybory czasem zaskoczą, ale równocześnie mamy nadzieję, zainspirują do samodzielnego poznawania Krakowa, zwłaszcza mniej znanych jego zakątków.

Ponieważ obecność twórców sprawia, że życie wszystkich przebywających w mieście staje się ciekawsze, pragniemy przedstawić sylwetki artystów, którzy przyjęli zaproszenie do naszego projektu. To reprezentanci dużego i różnorodnego środowiska osób tworzących w naszym mieście. Warto ich poznać, cieszyć się ich obecnością i osiągnięciami oraz pozwolić, żeby powstająca w Krakowie sztuka jak najczęściej wkraczała w nasz świat.

Dla tych, którzy lubią się bawić, przygotowaliśmy interaktywne gry: sprawdźcie jak dobrze znacie Kraków i co wiecie o krakowskich artystach.

Koncepcja: Iwona Haberny

Opracowanie tekstów: Biserka Čejović

Nadzór merytoryczny: dr Marcin Jarząbek

Nadzór groznawczy: dr hab. Tomasz Majkowski

Ilustracje: Monika Mucha

Opracowanie informatyczne strony: Mirosław Sznajder

Realizacja Bookowy Dom, www.bookowydom.pl fundacja@bookowydom.pl